Nieuws

Kennisdeling LOB en ouderbetrokkenheid

Delen van expertise geeft kwaliteit boost

Het WINGS schoolgebouw in Roermond was de inspirerende locatie voor de eerste bijeenkomst van de kennisdelingsbijeenkomst van STO Noord- en Midden Limburg. Doel van de – in totaal – 4 bijeenkomsten is het verbeteren van het LOB in de regio voor leerlingen, studenten, hun ouders en het regionale bedrijfsleven. Deze eerste bijeenkomst richtte zich op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Henk Winkelman, programmamanager STO, opent de bijeenkomst met de wens om meer verbondenheid en meer eenheid in de regio te realiseren. Het geven van een boost t.a.v. LOB kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Het delen van kennis, ervaringen en het gezamenlijk ontwikkelen hopen we hierin een stap voorwaarts te zetten.

Fieny Peerboom, projectleider VSV-project regio 38 “Toekomstbestendig LOB” neemt het stokje over en wijst op het belang van het betrekken van de ouders/verzorgers en de omgeving van de jongeren bij techniek voorlichting en oriëntatie. Haar landelijke ervaring in de uitrol van LOB-trajecten deelt ze graag met onze regio.

Bart Coppes, regio coördinator STO, legt uit dat maar liefst 52% van de leerlingen op de basisschool interesse in techniek heeft, maar slechts 20% kiest hier uiteindelijk voor. Werk aan de winkel! Ouders kleuren de keuze van een kind voor techniek. Vaak hebben ze een stereotiepe en negatieve kijk op techniek. Daarom is het belangrijk ouders actief te betrekken bij de voorlichting. Laat ze samen met hun kind techniek ontdekken. Nodig ze b.v. uit voor een doedag en laat mogelijkheden en toekomstperspectief zien. Er worden diverse praktische tips gegeven over pakkend beeld- en taalgebruik en hoe je kunt inspelen op verschillende type leerlingen. Op de website www.meerdantechniek.com is veel praktische informatie te vinden over het delen van ervaringen voor een goede loopbaan oriëntatie.

Twee actief betrokken scholen bij STO ( Het Agora onderwijs in Roermond en de BIVAK aanpak op het BRAVO college in Cranendonck) verzorgen ieder vanuit eigen ervaring een presentatie Het Agora onderwijs investeert veel tijd en energie ten gunste van “het goed leren kennen van de leerling en zijn leervraag”. Van hieruit wordt de leerling didactisch gecoached in een persoonlijk traject naar het gewenste einddoel. Reflecteren met ouders/verzorgers en hen zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs is essentieel voor succes. Voor meer informatie zie www.verenigingagoraonderwijs.nl

BIVAK is een afkorting van Bijzonder Innovatief Vakonderwijs. Een technische opleiding op het gebied van elektro-, installatie-, bouw- en metaaltechniek. Bij BIVAK ligt de focus op innovatief technisch onderwijs en past bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het opleiden van jong technisch talent dragen, naast vakdocenten, ook leermeesters uit het regionale bedrijfsleven vakkennis en expertise over. Wil je meer weten, kijk dan op www.bivakonderwijs.nl

De middag werd afgesloten in subgroepen om met elkaar ervaringen te delen. Onderwerp van gesprek was hoofdzakelijk gericht op de huidige aanpak en het aanpakken van mogelijke verbeterpunten in t.a.v. het thema LOB en Ouderbetrokkenheid.

STO NML organiseert nog een drietal kennisdelingsbijeenkomsten die raken aan het thema LOB. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle docenten, mentoren, decanen, managers, stagebegeleiders en communicatie medewerkers die betrokken zijn bij de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het gaat om betrokkenen zowel binnen het vo als het mbo in de regio.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland in 2023 op:

  • Dinsdag 7 maart locatie in Weert | Thema: Het voeren van het loopbaangesprek!
  • Donderdag 25 mei locatie in Venlo | Thema: (Nog niet bekend. Volgt later.)
  • Dinsdag 14 november in Venray | Thema: (Nog niet bekend. Volgt later.)

Tech-Agenda

16 juni

uur
Bouw & Infra Festival 2023
20 juni

uur
Techniek & Technologie's Next Rolmodel - zoeken we jou?
7 juli

uur
Skills Talents teamvakwedstrijden voor het vmbo

Deel artikel

Meer
inspirerend
nieuws

expositie01
5 juni 2023
Expositie autonoom rotonde kunstwerk Design & Technology
Bij de ingang van College Den Hulster is vandaag de expositie te bekijken van de...
kunstklassen01
5 juni 2023
Kunstvakken 4 havo en 4 vwo les in het Experiencenter
De docenten van de kunstvakken hebben het Experiencenter omarmt. Ook 4 havo en 4 vwo...
LOB-bijeenkomst-netwerken01
31 mei 2023
Terugblik op Kennisdeling LOB. De kracht van netwerken
25 mei 2023 – Experiencenter Venlo. In de serie LOB bijeenkomsten in de regio STO...
IMG-20230407-WA0016 (2)
22 mei 2023
Lasercutter inspiratie voor Nederlands Wiskunde en Filosofie! Dobbelstenen!
Omrekenen van meters naar andere eenheden zoals km of cm… Een woord veranderen van alleen...
Afb-statenpassage
17 mei 2023
STO met een jaar verlengd en plannen voor 2025 - 2029
Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd....
Afb_Factory-experience-web1000x750
17 mei 2023
Venlose studenten nemen kijkje in de keuken bij bedrijven
Studenten van Gilde kregen 19 april j.l. de kans om een kijkje in de keuken...
Robot Challenge03
16 mei 2023
Robot Challenge D&T klassen in het Experiencenter ,mega Succes!
Na enkele weken in groepjes te hebben gebouwd, aan de door hun zelf ontworpen Challenge-Areas,...
Afb_technisch profiel
16 mei 2023
Succesfactoren: hoe verhogen we de keuze voor een technisch profiel?
De afgelopen jaren zien we een afname in het aantal jongeren dat kiest voor een...

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u onze website gebruikt is het mogelijk dat we een aantal cookies plaatsen om gegevens van u te verzamelen.