Nieuws

Er komt een tweede traject Hybride Techniekopleiders Limburg in 2022

Het traject hybride techniekopleiders is een opstap voor technische vakmensen en specialisten richting een rol in het praktijkonderwijs. Niet primair voor de rol van docent, maar voor een hybride rol. Een hybride techniekopleider kan bijvoorbeeld:

  • als praktijkopleider in bedrijven aan de slag om instromers of werkenden het vak aan te leren
  • als gastdocent gastcolleges verzorgen in het voortgezet of beroepsonderwijs (V)MBO of
  • zich inzetten als techniekambassadeur om interesse te kweken bij leerlingen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt is dat de vakspecialist voornamelijk werkzaam blijft in de techniek als professional en een deel van de tijd gaat besteden aan opleiden. Mochten professionals willen doorstromen richting een bevoegdheid in het onderwijs, dan zijn er vervolgmogelijkheden.

Eerste lichting in september 2020 gestart “Mooi om mijn kennis en ervaring te delen met jongeren”.
September 2021 “Eerste lichting gediplomeerden in Limburg”.

Het oriëntatie-/scholingstraject, lesdagen en stage:
Met het traject ‘Hybride Techniekopleiders’ bieden wij technische vakmensen de kans om zich verder te ontwikkelen als praktisch techniekopleider.

We beginnen met intakegesprekken waarin de deelnemer onder andere persoonlijke ambities aangeeft, bijvoorbeeld een betere praktijkopleider te willen worden of uiteindelijk ook gastles te willen geven op een school. Op basis van een intakegesprek kijken we welk traject het meest geschikt is en of dit traject aansluit bij de opleidingsbehoefte van de vakspecialist.

Het traject bestaat uit 18 lesbijeenkomsten in Roermond. Deze worden gegeven op dinsdag of donderdagavond en zijn steeds om de week van 18.00 tot 20.30 uur. Tussentijds wordt tijdens de pauze gezamenlijk een maaltijd genoten.

Daarnaast loop iedere deelnemer 80 uur stage op een VMBO of MBO school in Limburg. De stages worden samen met de deelnemer gepland, waarbij diegene zelf aangeeft wat de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren zijn. Stage vindt plaats onder begeleiding van een ervaren docent van de betreffende school.

Het traject wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma van Fontys Hogeschool.  Dit diploma is landelijk afgestemd op alle trajecten hybride techniekopleiders in Nederland. Er zijn inmiddels meer dan 200 hybride techniekopleiders gediplomeerd in Nederland, waarvan 14 in Limburg.

Samenwerking en doelstellingen
Het traject Hybride Techniekopleiders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Sterk Techniekonderwijs Zuid, Midden en Noord Limburg, SOML, SVOPL, de technische O&O fondsen (Wij techniek / A+O metalektro / OOM), Bouwend NL, Gilde Opleidingen, Vista College, Fontys Hogeschool en enkele netwerken in Limburg. Het geheel is een initiatief van de Techniek Coalitie Limburg en wordt mogelijk gemaakt door Sterk Techniekonderwijs en de Provincie Limburg. De deelnemers aan dit traject ontwikkelen niet alleen zichzelf. Het is namelijk een unieke manier om met praktijkkennis van de werkvloer ook het onderwijs te versterken!

Kosten traject
De kosten van de opleiding bedragen circa € 3.250,- incl. lesmateriaal. Door de bijdrage van Sterk Techniekonderwijs en de Provincie Limburg, in de meeste gevallen aangevuld met een bijdrage van het opleidingsfonds waar de werknemer bij is aangesloten via de werkgever, kunnen deze kosten (deels) gedekt worden en kan het traject door deelnemers in de meeste gevallen kosteloos worden gevolgd. De werkgever van de deelnemer kan nagaan of bijdrage vanuit het opleidingsfonds mogelijk is.

Mocht de deelnemer direct of na het traject voor het officiële docentschap willen gaan met de HBO opleiding van 4 jaar, dan zijn daar ook mogelijkheden voor, echter die kosten worden niet via de fondsen vergoed.

Op onderstaande websites staan reacties van de eerste groep deelnemers in Limburg: https://techniekcoalitielimburg.nl/praktijkverhalen/hybride-techniekopleiders

Aanmelding voor informatiebijeenkomsten
Geïnteresseerde vakmensen zijn welkom op de digitale informatie bijeenkomsten:

  • Donderdag 20 januari 2022 18.00 – 19.15 uur
  • Donderdag 17 februari 2022 18.00 – 19.15 uur
  • Donderdag 17 maart 2022 18.00 -19.15 uur

Deelnemen kan op die tijdstippen via teams met de volgende link: klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Bij interesse graag vooraf aanmelden voor de digitale informatieavond d.m.v. een mail aan: info@techniekcoalitielimburg.nl . Daarna ontvangt de geïnteresseerde een persoonlijke uitnodiging.

Voor meer informatie kunnen de volgende websites worden bezocht:

Aanmelding en inschrijving voor het traject Hybride techniekopleiders Limburg
Deelnemers kunnen zich inschrijven via onderstaande link:

Inschrijving is onder voorbehoud dat er voldoende deelnemers zijn. We denken in april / mei 2022 te kunnen starten met het traject. Na inschrijving worden zij uitgenodigd voor een intakegesprek, echter een intakegesprek kan ook al vóór aanmelding door geïnteresseerden aangevraagd wordt ter oriëntatie.

Instapniveau
In het intakegesprek wordt samen gekeken of het traject bij de deelnemer past. Vereiste basisniveau is minimaal een MBO3 of MBO4 diploma of MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op werkervaring.

Als de deelnemer niet in het bezit is van minimaal een dergelijk diploma, dan kan met een 21+toets van Fontys worden na gegaan of het ervaringsniveau voldoende is voor deelname. De kosten van de 21+toets bedragen € 150,- en zijn voor rekening van de deelnemer (of diens werkgever).

Bijdrage van de scholen
(V)MBO scholen kunnen stageplaatsen aanbieden in het kader van dit traject. De verdeling van stages gebeurt op basis van voorkeuren van de deelnemers en is afhankelijk van hun vakmanschap, de regio waar ze wonen of werken en hun wens om stage te lopen in het voortgezet- of beroepsonderwijs. Inventarisatie van stageplaatsen gebeurt door Bureau werk en stage en de STO medewerkers Linda Melis en Linda Verlinden in samenwerking met de scholen, die stageplaatsen aanbieden. Zodra het traject van start gaat en de deelnemers bekend zijn worden de stages geregeld. Er is geen sprake van een stagevergoeding.

De gediplomeerden kunnen zelf kiezen of ze met naam en gegevens bekend gemaakt willen worden. Op de website van Techniekcoalitie Limburg staan de gegevens van gediplomeerden, die dat willen. Als een school met hen gastdocentschap wil bespreken, kunnen ze zelf contact met hen opnemen. De school maakt dan individuele afspraken over inzet en vergoeding van de hybride techniekopleider.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de projectleider van dit traject: Ielse Lohuis; telefonisch: 06-532 89 843 of per mail: lohuis@pkm.nl.

Tech-Agenda

11 april

uur
Girls' Day
14 april

uur
Dag van de maakindustrie
17 april

uur
X-periences Gilde Roermond

Deel artikel

Meer
inspirerend
nieuws

meidenindetechniek-verslag
9 april 2024
Meiden in de techniek; ‘Doe maar gewoon’.
In een wereld waarin gelijke kansen en gelijke behandeling steeds meer aandacht krijgen, hoort ook...
Goedkeuring NGFweb
9 april 2024
Goedkeuring NGF-voorstel voor Technologieonderwijs in Primair en Voortgezet Onderwijs
Het Nationaal Techniekpact 2020-2023 heeft het voorstel van de Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (NGF) goedgekeurd...
Drone flying Experience les-web
9 april 2024
Experiencenter Grescollege: Drone flying Experience les
Over regionale samenwerking in het techniekonderwijs gesproken!… Rob Coenen gaf vorige week een prachtige workshop...
concept-subsidieregeling
9 april 2024
De concept-subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is verzonden aan de Tweede Kamer
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de beoogde subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2029 naar...
Dendron-College-Horst-Thumb2
8 april 2024
Verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op het Dendron College: Een succesvol traject van visie tot praktijk
Sinds 2007 zijn we op het Dendron College zeer actief op het gebied van Loopbaanoriëntatie...
Gilde logo
8 april 2024
Studenten Gilde Opleidingen bezoeken bedrijven actief in het CIV voor de Maak en Smart Industrie
Venlo, 9 april 2023 – Om studenten zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met...
Waterstofauto-battle-thumb
8 april 2024
Duurzame racers: waterstofauto's en softskills in de schijnwerpers
Op 22 maart jl. streden in de aula van College Den Hulster vmbo- en mbo-leerlingen...
werkvitaminen_thumbnailv2
8 april 2024
Samen smullen: Hoe leerlingen en bedrijven samenwerken aan Werkvitaminen fruitkistjes en displays
Begin 2023 is het idee ontstaan waarbij het bedrijf Werkvitaminen fruitkistjes bestelde waarbij gedacht werd...

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u onze website gebruikt is het mogelijk dat we een aantal cookies plaatsen om gegevens van u te verzamelen.