Sterk Techniek Festival Noord- en Midden Limburg

9 November 14.30 – 19.30 uur Brightlandcampus Greenport Venlo. Terugkijken op vier jaar Sterk Techniek Onderwijs. Vooruitkijken naar de uitdagingen voor de toekomst. Samen met iedereen die zijn Tech-Aan heeft gezet en de schouders onder beter techniek onderwijs. Samen met jou! Schrijf je hier in!www.sterktechniekonderwijs.yellenge.nl

Zo organiseer je een succesvol bedrijfsbezoek

Waaraan moet een bedrijfsbezoek voldoen zodat het een succes is voor de leerlingen én het bedrijf? Linda Melis van STO Noord-Midden-Limburg organiseerde daarover een kennisdelingssessie. Met stip op 1: zorg dat er iets lekkers te eten is! En verder: hou het kort, laat de leerlingen iets doen, maak het interactief en stop er een wedstrijdelement […]

Tweedaagse intervisiebijeenkomst Genk

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) organiseerde in samenwerking met Pijnenburg Techniek Scouting een geslaagd tweedaags bezoek aan de T2-campus in Genk (België). Vertegenwoordigers uit onderwijs, overheid en het ondernemersveld uit Noord- en Midden-Limburg lieten zich inspireren en stelden een gedeelde toekomstvisie op. En nu? Blik op vooruit en aan de slag om al het talent in […]

Ontwikkeling doorlopende leerlijn Wetenschap en Technologie

Vanuit subregio Venlo is het interessant om in te zoomen op de ontwikkelingen rond een doorlopende leerlijn Wetenschap en Technologie vanuit Primair Onderwijs (met Kerobei, Fortior en Stichting Akkoord), onderbouw vmbo en bovenbouw mbo waarbij het ExperienCenter de uitvoeringslocatie wordt. Dit traject staat in de steigers en gaat verder uitgewerkt worden. Betrokkenen: Tessa Timmermans (STEAM […]

FIRST LEGO League

Regiofinale Limburg De First Lego League (FLL) is een wedstrijd die jongeren in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar uitdaagt om de rol van Wetenschap & Technologie in de maatschappij te onderzoeken. Elk jaar is er een wisselend thema. Daarbinnen worden diverse opdrachten geformuleerd. Zo moeten de leerlingen komen tot een innovatieproject en een […]

Bedrijfsbezoek Gilde Opleidingen bij Hotraco Group

Patrick de Pauw: Ze zeggen wel eens “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” laten we daar eens in investeren. Na het voorgezet onderwijs warm te hebben gedraaid voor de techniek, hebben we afgelopen week de MBO’ers op bezoek laten komen….. Dinsdag 31 januari jongstleden hebben we 30 studenten van Gilde Opleidingen mogen ontvangen, verdeeld […]

Finale European Future Tech Challenge

Op donderdag 2 februari heeft de finale van de European Future Tech Challenge plaatsgevonden bij het Roer College in Roermond. Binnen drie verschillende categorieën (Linssen Yachts, Laurentius Ziekenhuis en Business Innovation Team Limburg) werden diverse innovatieve future tech oplossingen gepresenteerd. Finalisten, docenten, het publiek en de partners hebben genoten van de diverse pitches. De jury […]

Bijeenkomst Kennisdeling LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding )

“Het voeren van het LOB-gesprek met de jongeren” We zijn blij jullie allen weer uit te nodigen voor de tweede Kennisdelingsbijeenkomst van STO MNL met als thema “het voeren van het LOB-gesprek met de jongeren”. Binnen de regio is er al veel kennis en ervaring opgedaan ten aanzien van dit thema.  Deze ervaringen willen we […]

Bijeenkomst Kennisdeling LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding ) en ouderbetrokkenheid

STO NML organiseert nog een drietal kennisdelingsbijeenkomsten die raken aan het thema LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding). De bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle docenten, mentoren, decanen, managers, stagebegeleiders en communicatie medewerkers die betrokken zijn bij de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het gaat om betrokkenen zowel binnen het vo als het […]

Bijeenkomst Kennisdeling LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding ) en ouderbetrokkenheid

STO NML organiseert nog een drietal kennisdelingsbijeenkomsten die raken aan het thema LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding). De bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle docenten, mentoren, decanen, managers, stagebegeleiders en communicatie medewerkers die betrokken zijn bij de Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het gaat om betrokkenen zowel binnen het vo als het […]

Kennisdeling LOB en ouderbetrokkenheid

Delen van expertise geeft kwaliteit boost Het WINGS schoolgebouw in Roermond was de inspirerende locatie voor de eerste bijeenkomst van de kennisdelingsbijeenkomst van STO Noord- en Midden Limburg. Doel van de – in totaal – 4 bijeenkomsten is het verbeteren van het LOB in de regio voor leerlingen, studenten, hun ouders en het regionale bedrijfsleven. […]